Užívání marihuany může snížit riziko úmrtnosti u pacientů s psychózouUžívání konopí je spojeno se sníženým rizikem úmrtnosti u pacientů s psychotickými poruchami, výsledky studie to potvrzují.

Naproti tomu užívání alkoholu nebylo spojeno s rizikem úmrtnosti u pacientů s psychózou, uvádí Maju Mathew Koola (University of Maryland School of Medicine, Baltimore, USA) a tým.

„Tento zajímavý nález snížení rizika úmrtnosti uživatelů konopí je novým zjištěním a ten bude vyžadovat replikaci ve větších epidemiologických studiích,“ komentují časopis Journal of Psychiatric Research.

Výzkumníci studovali 762 pacientů se schizofrenií, schizoafektivní poruchou nebo psychózou jinak neurčenou, ve věku 18-55 let, kteří byli sledováni více než 10 let.

Klinická schémata byla použita pro hodnocení užívání látek mezi pacienty, což bylo definováno jako pravidelné a těžké užívání, zneužívání nebo závislost.

Celkem 584 (77%) pacientů mělo společné morbidní celoživotní užívání látek, přičemž nejčastěji užívanými látkami byly konopí a alkohol, 39% a 63%.

Zkoumání indexu sociálního zabezpečení ukázalo, že během sledovaného období zemřelo 62 pacientů.

Analýza ukázala, že u uživatelů konopí bylo signifikantně méně pravděpodobné, že zemřou během sledovaného období než u neuživatelů, přičemž celková míra úmrtnosti 5–10 let je 3,1% oproti 7,5% a 5,5% proti 13,6%.

Snížené riziko úmrtnosti u uživatelů konopí zůstalo významné i po započítání věku, pohlaví, rasy a stavu kouření v poměru 0,5 k riziku ve srovnání s ostatními uživateli.

Nebylo zjištěno, že by mezi užíváním alkoholu a úmrtností existovala nějaká souvislost, a to po přizpůsobení se zmateným faktorům.

Došlo se k závěru: „Vypozorovali jsme nižší riziko úmrtnosti u pacientů s psychotickou poruchou, užívajících konopí, ve srovnání s neuživateli konopí, a to navzdory subjektům s podobnými symptomy a léčbou.“